1900999960 - 0911600600 - 0933600600
VÉ VÀO CỔNG SƠN TIÊN

VÉ VÀO CỔNG SƠN TIÊN

Nơi đến:
Khởi hành: Đồng Nai
Thời gian: 1 Ngày
Phương tiện:
66

Giá người lớn:

Từ 12 tuổi trở lên

390.000 VND

Giá trẻ em:

Từ 2 đến 12 tuổi

390.000 VND
TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH TOUR

VÉ VÀO CỔNG SƠN TIÊN:

Dịch vụ đi kèm
VÉ VÀO CỔNG SƠN TIÊN

 

Áp dụng cho khách sử dụng dịch vụ xe Trường Thịnh

Applicable for guests using Truong Thinh bus service

Khách không sử dụng dịch vụ

Guests do not use the service

Người Lớn

Adult

Trẻ Em

Children

Người Lớn

Adult

Trẻ Em

Children

390,000

250,000

410,000

250,000

Quy định giá vé:

• Khách hàng cao dưới 1m: Miễn phí vé

• Khách hàng từ 1m đến dưới 1m4: Áp dụng giá vé dành cho trẻ em

• Khách hàng từ 1m4 rở lên: Áp dụng giá vé dành cho người lớn

Fare rules:

• Customers under 1m tall: Free tickets

• Customers from 1m to less than 1m4: Child fare applies

• Customers from 1.4m and above: Adult fare applies.

 

Ý kiến của bạn

Dint Sun
Partner 3